Opis granic obwodu nr 90 Bucze:

Północno zachodnia granica obwodu biegnie z miejscowości Borek w kierunku północno wschodnim, przez Dąbrówkę Wieś do styku z droga Okulice – Bucze w przysiółku Zalesie. Tu skręca na południowy wschód i droga Okulice – Bucze dochodzi do przecięcia sie z potokiem Uszewka, którym w dół jego biegu do przecięcia sie z polną drogą z drogą przysiółek Zagrody – Rudy Rysie, następnie drogą przysiółek Zagrody – Rudy Rysie, w kierunku północno wschodnim dociera do szosy Szczurowa -Brzesko. Stąd jako wschodnia granica biegnie szosą Szczurowa – Brzesko, na południe przez Mokrzyska do szosy Kraków – Tarnów w Brzesku. Południowa granica obwodu biegnie szosą Kraków -Tarnów od styku z drogą Szczurowa – Brzesko do przysiółka Bugaj i polnej drogi biegnącej na północ do Jodłówki. Zachodnia granica obwodu biegnie droga z przysiółka Bugaj, na północ do drogi Jodłówka – Rzezawa w Jodłówce. Tu skręca na zachód i po około 300m skręca na polną drogę prowadzącą do wsi Borek, a następnie droga ta dochodzi do szosy Krzeczów – Dąbrówka we wsi Borek i punktu początkowego.

Mapka obwodu (PDF)

 

Opis granic obwodu nr 210 pk:

Granica północno-wschodnia biegnie południowym i zachodnim brzegiem Jeziora Solińskiego w kierunku źródła rzeki San od przedłużenia drogi biegnącej przez osiedle na półwyspie w miejscowości Polańczyk do rzeki San, dalej rzeką San do styku strumienia płynącego od miejscowości Studenne. Granica południowozachodnia biegnie w kierunku miejscowości Terka pomiędzy oddziałami 53 a 56A i 54A obrębu Bukowiec. Następnie rzeką Solinka do brzegu Jeziora Solińskiego. Dalej granica biegnie wschodnim brzegiem Jeziora Solińskiego od miejscowości Bukowiec do przedłużenia drogi przebiegającej przez osiedle na półwyspie Polańczyk.

Mapka obwodu (PDF)

Realizacja: MAXIGRAF