Wojskowe Koło Łowieckie „Basior”

1 stycznia 1993 roku zaczął funkcjonować Krakowski Okręg Wojskowy. Wśród oficerów przybyłych do nowo utworzonych struktur było kilkunastu myśliwych. To oni właśnie gnani nieodpartą chęcią kontynuowania ukochanego hobby, jak też łowieckich przeżyć postanowili założyć koło łowieckie przy utworzonym okręgu wojskowym.

4 września 1993 roku w dowództwie KOW w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie z udziałem 18 myśliwych. W trakcie zebrania podjęto uchwałę o utworzeniu Wojskowego Koła Łowieckiego o nazwie „Basior”. Przyjęto także statut Koła oraz wybrano władze. Pierwszym przewodniczącym zarządu koła został kol. Andrzej Bugała , łowczym kol. Leonard Andrzejczak , skarbnikiem kol. Jan Dzięgielewski a sekretarzem kol. Andrzej Biernat.  3 grudnia 1993 roku ówczesny Zarząd Wojewódzki PZŁ podjął uchwałę o przyjęciu WKŁ „Basior” do Polskiego Związku Łowieckiego. 25 stycznia 1995 roku Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dokonał wpisu Koła do rejestru kół łowieckich województwa krakowskiego i tym samym Koło uzyskało osobowość prawną. Zanim jeszcze ukonstytuowały się struktury nowego koła myśliwi podjęli działania zmierzające do przejęcia zarządzania podległego dowódcy KOW wydzielonego obwodu nr 58 w Bieszczadach. Decyzja w tej materii leżała w gestii Szefa Logistyki Sztabu Generalnego. Trudnego zadania przekonania przełożonego, że wydzielony bieszczadzki obwód warto oddać w administrowanie powstającemu właśnie wojskowemu kołu podjęli Koledzy z Zarządu koła. Organizatorzy mieli szerokie plany; trwały starania o pierwszy obwód, a już w planach były kolejne – zdobycie drugiego obwodu wydzielonego na poligonie „Lipa”.

W marcu 1994 r. starania wspomnianych Kolegów zwieńczone zostały pozytywną opinią Szefa Logistyki Sztabu Generalnego. W marcu koło przejęło administrowanie wydzielonym obwodem nr 58 w Bieszczadach. W dniach 12-14 listopada tego roku zorganizowano tu właśnie pierwsze polowanie hubertowskie w historii koła.

Jak się jednak okazało decyzja o oddaniu wydzielonego obwodu w administrowanie „Basiorowi” nie oznaczała przejęcia tego obwodu w dzierżawę przez koło. Inne plany w stosunku do tego terenu miały centralne i wojewódzkie władze PZŁ, jak też Lasy Państwowe. Kurczył się czas na zdobycie prawdziwej dzierżawy obwodu. Nad „Basiorem” zawisły ciemne chmury. Zmieniły się one w naprawdę czarne w dniu 23 marca 1996 r., kiedy to RDLP w Krośnie przekazała zarządowi koła pismo, że nie ma dalszej możliwości  przekazania obwodu nr 58. WKŁ „Basior” stanęło przez Szekspirowkim pytaniem: „być albo nie być”.

Ostatecznie, w dniu 1 sierpnia 1996 r.  zarząd koła podpisał z RDLP w Krośnie umowę na dzierżawę obwodu nr 58: 5080 ha, w tym 2980 ha lasów. Groźba rozwiązania koła została oddalona. Równo rok później, również 1 sierpnia 1997 r. zarząd koła podpisał z wojewodą tarnowskim umowę na dzierżawę obwodu łowieckiego nr 41 – 3909 ha, w tym 1016 ha lasów.

Dzieje naszych starań o utrzymanie się w szeregach PZŁ i dzierżawy obwodów dokładnie opisaliśmy w wydanej z okazji 20- lecia powstania koła książce „Wilczym tropem”. Prawie cała pierwsza dekada naszej historii była walką z przeciwnościami, staraniem o to, by nasze koło miało podstawy i rację bytu. Ostatecznie w 1998 roku mogliśmy świętować zamknięcie wszystkich administracyjnych problemów.

W siedem lat po powstaniu WKŁ „Basior” (rok 2000) liczyło już 35 członków, administrowało w dwóch obwodach, było w posiadaniu szałasu myśliwskiego w obwodzie nr 41 i niewielkiego domku letniskowego w obwodzie nr 58. W roku 2000 zorganizowaliśmy nasz pierwszy bal myśliwski, a w roku 2001 przyjęliśmy w nasze szeregi pierwszą Dianę oraz uroczyście otworzyliśmy podwoje domku myśliwskiego w obwodzie nr 41, naszej „Basiorówki”. W październiku 2003 roku, podczas uroczystych obchodów 10- lecia istnienia koła mieliśmy już swój sztandar; to, co wielu z nas wcześniej wydawało się niemożliwe, dzięki pracy i dobrze prowadzonej gospodarce stawało się faktem - WKŁ „Basior” powoli, coraz bardziej wrastało w lokalne środowiska Bieszczad i ziemi tarnowskiej.

Na nasze uroczystości zapraszaliśmy i zapraszamy włodarzy terenów, na których dzierżawiliśmy (i dzierżawimy) obwody, uroczyste polowania hubertowskie zawsze były, i są, wspólnymi przedsięwzięciami z miejscowymi parafiami.
Przez ponad 20 lat dzierżawy przez WKŁ „Basior” obwodów w na terenie niemacierzystych okręgów PZŁ, w kwietniu 2017 r. Walne Zgromadzenie Koła podjęło historyczną uchwałę o przejściu pod skrzydła tarnowskiego okręgu łowieckiego. Realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia stała się faktem w czerwcu 2017 roku - WKŁ „Basior” stało się kołem macierzystym tarnowskiego okręgu łowieckiego.

Realizacja: MAXIGRAF